Nowy projekt edukacyjny: Rytuały

Za nami duży trzyletni projekt edukacyjny, obejmujący projekt z dziedziny śpiewu „Carmina Burana“ (maj 2013 r.), projekt z dziedziny tańca „Planety“ według suity orkiestrowej Gustava Holsta (maj 2014 r.) oraz prapremierę sztuki muzycznej „Myszy z orkiestry“ Howarda Griffitha i Fabiana Künzli (maj 2015 r.). Realizację całego projektu umożliwiła nam fundacja DROSOS z Zurychu; wspierała go również Sparkasse Oder-Spree.

We wszystkich naszych dotychczasowych projektach okazywało się, jak ważna jest działalność edukacyjna zwłaszcza w naszym „strukturalnie słabym“ regionie. Podczas naszej dyskusji panelowej przed premierą „Mysz z orkiestry“ („Pustka na prowincji? Kultura przebudza młode potencjały“) temat ten został obszernie przedyskutowany w obecności sekretarza stanu Martina Gorholta (Ministerstwo Nauki, Badań Naukowych i Kultury Brandenburgii), generalnego dyrektora muzycznego Howarda Griffithsa, europejskiego przedstawiciela fundacji DROSOS Tobiasa Lengsfelda oraz uczestników ostatniego projektu edukacyjnego. Opinia była zgodna: wszystkim dzieciom – również i przede wszystkim takim, które dostają niewiele wsparcia z domu rodzinnego – należy umożliwić udział w życiu kulturalnym. Jako orkiestra, szczególnie w tym właśnie regionie, ponosimy za to wielką odpowiedzialność.

Dlatego będziemy kontynuować te projekty i mają one być mocno zakotwiczone w repertuarze. Możliwe jest to oczywiście tylko dzięki pomocy finansowej miasta, landu Brandenburgia – a przede wszystkim fundacji i sponsorów – liczymy na nią także podczas następnych planowanych projektów, których koncepcja powstanie do 2018 roku.

Tematem pierwszego projektu (premiera w maju 2016 roku) są rytuały. Spotyka się je we wszystkich dziedzinach życia: w polityce, szkole, codziennym życiu, sporcie i muzyce. Istnieje wiele rytuałów, małych, wielkich, bardzo istotnych, bardzo osobistych. Ważne jest przy tym to, że dane działanie musi następować według reguł, mających pewne formalne lub ceremonialne ramy, z towarzyszeniem np. formułek słownych, gestów czy muzyki. Bardzo ważne są przy tym symbole natury religijnej lub świeckiej. Człowiek potrzebuje rytuałów we współżyciu społecznym – wzmacniają one wspólnotę i mogą dawać bezpieczeństwo, gdyż stale się powtarzają, symbolizując trwanie świata: na przykład codzienna kołysanka przed snem lub modlitwa. W naszym codziennym życiu jest wiele „małych rytuałów“, których rytualności już prawie nie zauważamy, gdyż są tak powszednie: na powitanie pocałunek w policzek we Francji lub uścisk dłoni w Niemczech, modlitwa przed jedzeniem czy wspólne przerwanie postu, rytualne obmywanie, szukanie wielkanocnych jajek, a także śpiewanie hymnu narodowego przed międzypaństwowym meczem piłkarskim.

To wszystko ma być poruszone w naszym następnym projekcie; nie zabraknie też oprawy muzycznej, choreograficznej i rytmicznej. Inicjatorem i kierownikiem tego pierwszego projektu jest mający międzynarodową renomę perkusista, autor i kompozytor Murat Coskun; jest on poza tym dyrektorem artystycznym festiwalu Tamburi Mundi we Fryburgu. Murat Coskun ukończył studia na kierunku orientalistyki i etnologii muzycznej. Jest pośrednikiem między muzycznymi światami Wschodu i Zachodu, czerpie z wielkiego muzycznego repertuaru najróżniejszych kultur i angażuje się w wielu kierunkach stylistycznych, takich jak world music, klasyka, muzyka dawna, jazz i nowa muzyka. Będzie go wspierać choreografka i reżyserka Be van Vark, która kierowała już dwoma projektami BSOF.

Zaproszone do projektu są ponownie szkoły z Frankfurtu nad Odrą, z powiatów Märkisch Oderland i Oder-Spree oraz z Polski. Weźmie w nim udział ok. 300 uczniów.


 
 
 

VORGESTELLTEckhard Schulze

Eckhard Schulze urodził się 15 kwietnia 1960 roku w Eisleben. W latach 1977- 1982 studiował w Hochschule für Musik w Leipzig u Hermanna Märker’a. Oprócz tego grał jako Substitut w des ... mehr »